10 năm cung cấp bữa ăn đầy năng lượng cho hàng ngàn doanh nghiệp – Welstory Việt Nam chất lượng như thế nào ?

Với sứ mệnh không ngừng trao đi an toàn chất lượng trong từng bữa ăn của người lao động, Welstory Việt Nam ra đời kể từ 2014…