Công Ty Tnhh Silver Moon Villa

Posted by

CÔNG TY TNHH SILVER MOON VILLA Thành lập ngày 21-02-2023 có mã số thuế là 4001263383 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ Khối Ngọc Thành, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam.
Thông tin chung
Địa chỉ thông tin

CÔNG TY TNHH SILVER MOON VILLA Thành lập ngày 21-02-2023 có mã số thuế là 4001263383 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ Khối Ngọc Thành, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam.

Thông tin chung

Địa chỉ thông tin liên hệ

Tình trạng hoạt động – nơi đăng ký thuế

Ngành nghề kinh doanh

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng Click vào đây để cập nhật.

Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với CÔNG TY TNHH SILVER MOON VILLA tại địa chỉ Khối Ngọc Thành, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam hoặc Chi cục Thuế Thành phố Hội An để có thông tin chính xác nhất.

Các công ty liên quan

Các ngành nghề

CÔNG TY TNHH SILVER MOON VILLA Thành lập ngày 21-02-2023 có mã số thuế là 4001263383 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ Khối Ngọc Thành, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam.
Thông tin chung
Địa chỉ thông tin