Công Ty Tnhh Sản Xuất Tm & Dv Nth 789

Posted by

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM & DV NTH 789 Thành lập ngày 28-03-2023 có mã số thuế là 5801500194 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ Số 21 Trần Lê, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
Thông tin chung
Địa chỉ thông tin l

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM & DV NTH 789 Thành lập ngày 28-03-2023 có mã số thuế là 5801500194 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ Số 21 Trần Lê, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Thông tin chung

Địa chỉ thông tin liên hệ

Tình trạng hoạt động – nơi đăng ký thuế

Ngành nghề kinh doanh

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng Click vào đây để cập nhật.

Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM & DV NTH 789 tại địa chỉ Số 21 Trần Lê, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng hoặc Chi cục Thuế khu vực Đà Lạt – Lạc Dương để có thông tin chính xác nhất.

Các công ty liên quan

Các ngành nghề

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM & DV NTH 789 Thành lập ngày 28-03-2023 có mã số thuế là 5801500194 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ Số 21 Trần Lê, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
Thông tin chung
Địa chỉ thông tin l