Công Ty Tnhh Đo Đạc Và Bản Đồ Thành Đông

Posted by

CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ THÀNH ĐÔNG Thành lập ngày 23-11-2022 có mã số thuế là 0801387359 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ 39 Phạm Xuân Huân, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.
Thông tin chung
Đị

CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ THÀNH ĐÔNG Thành lập ngày 23-11-2022 có mã số thuế là 0801387359 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ 39 Phạm Xuân Huân, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

Thông tin chung

Địa chỉ thông tin liên hệ

Tình trạng hoạt động – nơi đăng ký thuế

Ngành nghề kinh doanh

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng Click vào đây để cập nhật.

Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ THÀNH ĐÔNG tại địa chỉ 39 Phạm Xuân Huân, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương hoặc Chi cục Thuế Thành phố Hải Dương để có thông tin chính xác nhất.

Các công ty liên quan

Các ngành nghề

CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ THÀNH ĐÔNG Thành lập ngày 23-11-2022 có mã số thuế là 0801387359 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ 39 Phạm Xuân Huân, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.
Thông tin chung
Đị