Công Ty Tnhh Công Nghiệp Doanh Phong

Posted by

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP DOANH PHONG Thành lập ngày 09-03-2018 có mã số thuế là 2301021159 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ Khu Cầu Ngà, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.
Thông tin chung
Địa chỉ thôn

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP DOANH PHONG Thành lập ngày 09-03-2018 có mã số thuế là 2301021159 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ Khu Cầu Ngà, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

Thông tin chung

Địa chỉ thông tin liên hệ

Tình trạng hoạt động – nơi đăng ký thuế

Ngành nghề kinh doanh

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng Click vào đây để cập nhật.

Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP DOANH PHONG tại địa chỉ Khu Cầu Ngà, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh hoặc Chi cục Thuế Thành phố Bắc Ninh để có thông tin chính xác nhất.

Các công ty liên quan

Các ngành nghề

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP DOANH PHONG Thành lập ngày 09-03-2018 có mã số thuế là 2301021159 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ Khu Cầu Ngà, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.
Thông tin chung
Địa chỉ thôn