Công Ty Cổ Phần Tmdv Khánh Dương

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV KHÁNH DƯƠNG Thành lập ngày 18-05-2021 có mã số thuế là 6001720386 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ Buôn Aê Thi, Xã Ea Trang, Huyện M’ĐrắK, Tỉnh Đắk Lắk.
Thông tin chung
Địa chỉ thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV KHÁNH DƯƠNG Thành lập ngày 18-05-2021 có mã số thuế là 6001720386 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ Buôn Aê Thi, Xã Ea Trang, Huyện M’ĐrắK, Tỉnh Đắk Lắk.

Thông tin chung

Địa chỉ thông tin liên hệ

Tình trạng hoạt động – nơi đăng ký thuế

Ngành nghề kinh doanh

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng Click vào đây để cập nhật.

Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV KHÁNH DƯƠNG tại địa chỉ Buôn Aê Thi, Xã Ea Trang, Huyện M’ĐrắK, Tỉnh Đắk Lắk hoặc Chi cục Thuế khu vực Ea Kar – M’ĐrắK để có thông tin chính xác nhất.

Các công ty liên quan

Các ngành nghề

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV KHÁNH DƯƠNG Thành lập ngày 18-05-2021 có mã số thuế là 6001720386 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ Buôn Aê Thi, Xã Ea Trang, Huyện M’ĐrắK, Tỉnh Đắk Lắk.
Thông tin chung
Địa chỉ thông tin liên hệ