Công Ty Cổ Phần Sông Công Nha Trang

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG CÔNG NHA TRANG Thành lập ngày 13-03-2022 có mã số thuế là 4201950947 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ 25 Đặng Lộ, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
Thông tin chung
Địa chỉ thông

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG CÔNG NHA TRANG Thành lập ngày 13-03-2022 có mã số thuế là 4201950947 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ 25 Đặng Lộ, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Thông tin chung

Địa chỉ thông tin liên hệ

Tình trạng hoạt động – nơi đăng ký thuế

Ngành nghề kinh doanh

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng Click vào đây để cập nhật.

Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG CÔNG NHA TRANG tại địa chỉ 25 Đặng Lộ, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa hoặc Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà để có thông tin chính xác nhất.

Các công ty liên quan

Các ngành nghề

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG CÔNG NHA TRANG Thành lập ngày 13-03-2022 có mã số thuế là 4201950947 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ 25 Đặng Lộ, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
Thông tin chung
Địa chỉ thông