Công Ty Cổ Phần Plaumai Eco Vĩnh Phúc

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN PLAUMAI ECO VĨNH PHÚC Thành lập ngày 18-09-2019 có mã số thuế là 2500635386 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ Số nhà 77, Phường Trưng Trắc, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc.
Thông tin chung
Địa chỉ thông ti

CÔNG TY CỔ PHẦN PLAUMAI ECO VĨNH PHÚC Thành lập ngày 18-09-2019 có mã số thuế là 2500635386 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ Số nhà 77, Phường Trưng Trắc, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Thông tin chung

Địa chỉ thông tin liên hệ

Tình trạng hoạt động – nơi đăng ký thuế

Ngành nghề kinh doanh

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng Click vào đây để cập nhật.

Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với CÔNG TY CỔ PHẦN PLAUMAI ECO VĨNH PHÚC tại địa chỉ Số nhà 77, Phường Trưng Trắc, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc hoặc Cục Thuế Tỉnh Vĩnh Phúc để có thông tin chính xác nhất.

Các công ty liên quan

Các ngành nghề

CÔNG TY CỔ PHẦN PLAUMAI ECO VĨNH PHÚC Thành lập ngày 18-09-2019 có mã số thuế là 2500635386 hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ Số nhà 77, Phường Trưng Trắc, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc.
Thông tin chung
Địa chỉ thông ti