Xem danh mục các nghành nghề khác(101)
Longlone
Viết tắt: Longlone
Điện thoại0084-4-8235569
Fax--
EmailLongloneNB@protonmail.com
Websitelonglonenb.com
Địa chỉNope
Tinh/TP: Bắc Ninh
Nghành nghềAnNinh-ThámTử  »  Thiết bị an ninh
Loại hình thương mại
安全设备是指企业(单位)在生产经营活动中,将危险、有害因素控制在安全范围内,以及减少、预防和消除危害所配备的装置(设备)和采取的设备。在人类高度城市化的现代,安全设备对于保护人类活动的安全尤为重要。福岛核泄漏事故把安全设备的重要性提高到一个空前的高度。在安全设备的一个微小瑕疵就可能引发一场空前的人类灾难。

Thông tin liên hệ
Người liên hệngọc
Điện thoại0084-4-8235569
EmailLongloneNB@protonmail.com
Địa chỉNope
: 18/11/2020 : 279
Print
Hợp tác đầu tư

Tin tức liên quan Longlone

Ý kiến phản hồi:
Ý kiến của bạn
Họ và tên(*)
Email(*)
Điện thoại
Đánh giá : (Điểm đánh giá từ 1 đến 5)
Nội dung bình luận
Sản phẩm của công ty
Liên hệ với công ty
Họ và tên
Email
Điện thoại
Địa chỉ
Nội dung
Giới hạn 400 ký tự
Xếp hạng công ty
90/101