Trên thế giới đang có xu hướng gia tăng sử dụng công cụ phòng vệ thương mại (PVTM) như một rào cản hữu hiệu, nhằm bảo vệ ngành sản xuất trong nước. Thực tế trên đòi hỏi doanh nghiệp (DN) Việt Nam cần chuẩn bị sẵn sàng, chủ động ứng phó.  
Vàng

Vàng
Bạc

Bạc
Nhôm

Nhôm
Đồng

Đồng
Platinum

Platinum