Việc giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế thông qua nuôi rẽ trâu nái không phải xa lạ đối với vùng nông thôn. Song cho nuôi với số lượng lớn và giúp được nhiều hộ thoát nghèo phải kể đến anh Nguyễn Đức Lợi ở thôn Làng Chảng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Vàng

Vàng
Bạc

Bạc
Nhôm

Nhôm
Đồng

Đồng
Platinum

Platinum