GC Multiresidue Pesticide Kit-Restek (32562)
Nội dung
GC Multiresidue Pesticide Kit
Cat.#:32562
Hãng: Restek
Phát hiện và định lượng dư lượng thuốc trừ sâu an toàn thực phẩm trong nhiều loại trái cây, rau quả và các mặt hàng khác theo phương pháp LC-MS / MS.
Kit chứa 204 hợp chất quan tâm (Kit 10 ống, mỗi ống 1ml, có thể bán riêng từng ống tùy vào các chất quan tâm cần kiểm tra), bao gồm nhiều loại thuốc trừ sâu được xác định bởi LC do các cơ quan chính phủ đề ra (FDA, USDA)
GC Multiresidue Pesticide Kit-Restek (32562)
GC Multiresidue Pesticide Kit-Restek (32562)
: Ms.Hà _ email: restek.vietnam@gmail.com
: 0368855031
: Hà Nội
: 05/06/2021
: 06/04/2021 : 36
Print