Khớp nối xoay điện mercotac M305
Nội dung
Mercotac Inc. được thành lập vào năm 1978 để sản xuất các Khớp nối xoay điện Mercotac –Cổ góp điện Mercotac Việt Nam độc đáo, chất lượng cao, chi phí thấp
Thông tin liên hệ: Mr.Nhân: 0938 984 234 (ZALO) Email: nhan@antrongtin.com
Model 110
10 Amp Model 110-T & 105
10 Amp / 4 Amp
Mẫu 1250
250 Amp Mẫu 1500
500 Amp
Mẫu 205
4 Amp Model 230
30 Amp, 250V
Mẫu 235
30 Amp, 500V Model 215-2K
15 Amp, 2,000V
Model 305
4 Amp Mẫu 331
2 @ 4 amp và 1 @ 30, 250V
Model 330
30 Amp, 250V Model 335
30 Amp, 500V
Model 430
2 @ 4 amps & 2 @ 30, 250V Mẫu435
Khớp nối xoay điện mercotac M305
Khớp nối xoay điện mercotac M305
: Mr Nhân
: 0938984234
: Tp.Hồ Chí Minh
: 14/03/2021
: 13/01/2021 : 19
Print