Cảm biến nhiệt độ Tival
Nội dung
FF 4-2 GL DAH10101223/8” Silumin
FF 4-4 GL DAH10100203/8” Silumin
FF 4-8 GL DAH10100313/8” Silumin
FF 4-16 GL DAH10101173/8” Silumin
FF 4-32 GL DAH10100263/8” Silumin
FF 4-60 GL PAH10100883/8” Silumin
FF 4-120 GL PAH-3/8” Silumin
FF 4-250 GL PAH-3/8” Silumin
FF444- V4 DAF1010 31115 - 232 psi1/4” - 18 NPTF Silumin
FF444- V6 PAF1010 299116 - 870 psi1/4” - 18 NPTF stainless steel
FF444- V7 PAF1010 300232 - 1740 psi1/4” - 18 NPTF stainless steel
Throttle FF 4-2 ... 32 bar1011 002Throttle for series FF4-2 up to 32
Throttle FF-12/30/60/120/2501011 003
Cảm biến nhiệt độ Tival
Cảm biến nhiệt độ Tival
: Mr Phong
: 0901390345
: Tp.Hồ Chí Minh
: 13/11/2020
: 14/09/2020 : 31
Print