ĐẠI DIỆN CHÍNH THỨC PHÂN PHỐI THIẾT BỊ PTN
Nội dung
VINA CHEMISTRY là đại lý độc quyền của:


* Nhãn hàng Sigma Aldrich – Mỹ: bao gồm hầu hết tất cả các trang thiết bị & hóa chất phục vụ khoa học và y sinh học; Hóa chất cơ bản, chất chuẩn trong PTN, hóa chất - Kit sinh học.
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: Hotline : 0901827555
Email : thu@chemos.com.vn Gmail: hong.chemos@gmail.com

ĐẠI DIỆN CHÍNH THỨC PHÂN PHỐI THIẾT BỊ PTN
ĐẠI DIỆN CHÍNH THỨC PHÂN PHỐI THIẾT BỊ PTN
: Đào Thị Thu Hồng
: 0901827555
: Tp.Hồ Chí Minh
: 27/03/2020
: 27/01/2020 : 57
Print