SƠN CÁCH ĐIỆN CAO ÁP INSULECT SK-03
Nội dung
SƠN CÁCH ĐIỆN CAO ÁP INSULECT SK-03
Khí hậu nước ta là khí hậu nhiệt đới, thường có độ ẩm cao, do vậy các thiết bị điện thường làm việc trong môi trường ẩm cộng với tình trạng ô nhiễm như hiện nay là nguyên nhân chính dẫn đến sự hình thành và phát triển hiện tượng phóng điện bề mặt cách điện. Khi hiện tượng này xảy ra, không chỉ gây sự cố hư hỏng thiết bị, làm gián đoạn cung cấp điện mà thậm chí còn gây nguy hiểm cho nhân viên vận hành.
Để khắc phục tình trạng này, rất nhiều các đơn vị trong ngành điện (các Công ty Truyền tải điện; các Công ty Lưới Điện Cao Thế; Công ty Điện Lực các tỉnh, thà
SƠN CÁCH ĐIỆN CAO ÁP INSULECT SK-03
SƠN CÁCH ĐIỆN CAO ÁP INSULECT SK-03
: Nguyễn Văn Lợi
: 0385664782
: Tp.Hồ Chí Minh
: 25/01/2020
: 26/11/2019 : 33
Print