HÓA CHẤT GIẢM ĐIỆN TRỞ ĐẤT GRMEG – KUMWELL (TÊN GỌI KHÁC: HÓA CHẤT GIẢM ĐIỆN TRỞ GEM)
Nội dung
HỆ THỐNG CHỐNG SÉT – CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN VÀ TIẾP ĐỊA
KUMWELL – THÁI LAN
Tập đoàn Kumwell được thành lập từ năm 1999, là nhà sản xuất hàng đầu thế giới chuyên cung cấp
các giải pháp toàn diện trong lĩnh vực chống sét và tiếp địa phục vụ cho các ngành điện lực, dầu khí,
viễn thông, đường sắt, nhà máy công nghiệp, các công trình xây dựng dân dụng. Các sản phẩm của
Kumwell đạt các tiêu chuẩn quốc tế như UL, IEEE, NFPA, BS, IEC,... Được chứng nhận bởi phòng thí
nghiệm KEMA.
Các sản phẩm tiêu biểu:
Hàn hóa nhiệt Cọc tiếp địa
(tiêu chuẩn UL 467) Đầu cose (tiêu chuKẹp Cẩn UL)
HÓA CHẤT GIẢM ĐIỆN TRỞ ĐẤT GRMEG – KUMWELL (TÊN GỌI KHÁC: HÓA CHẤT GIẢM ĐIỆN TRỞ GEM)
HÓA CHẤT GIẢM ĐIỆN TRỞ ĐẤT GRMEG – KUMWELL (TÊN GỌI KHÁC: HÓA CHẤT GIẢM ĐIỆN TRỞ GEM)
: Nguyễn Văn Lợi
: 0385664782
: Tp.Hồ Chí Minh
: 25/01/2020
: 26/11/2019 : 29
Print