Van xả nước tự động Jorc- thiết bị công nghiệp Bảo Tín
Nội dung
Công ty Bảo Tín cung cấp van xả nước tự động bằng điện Jorc, có timer cài đặt thời gian tự động xả nước. Sản phẩm có chất lượng tốt, đáp ứng được yêu cầu sử dụng. Có thể dùng để lắp đặt xả nước cho bình tích áp, máy sấy khí và thiết bị lọc đường ống.

Việc lắp đặt xả nước tự động khá dễ dàng, tiết kiệm được chi phí nhân công kỹ thuật khá hiệu quả so với việc không dùng xả nước mà chỉ lắp van khóa, mỗi lần xả nước cần kỹ thuật mở van hàng ngày. Nếu kỹ thuật quản lý máy móc mà quên mở van xả nước bằng tay hàng ngày thì nước sẽ tồn đọng trong bình tích, trong máy sấy khí, trong lọc đường ống.
Van xả nước tự động Jorc- thiết bị công nghiệp Bảo Tín
Van xả nước tự động Jorc- thiết bị công nghiệp Bảo Tín
: Nguyễn Huyền
: 0369954701
: Hà Nội
: 04/11/2019
: 05/09/2019 : 37
Print