Máy tạo khí Nitơ Yes- Sir Đài Loan
Nội dung
Máy tạo khí nitơ YES-SIR-Đài Loan nhập khẩu hạt cacbon của hãng AIR Water INC của Nhật, có sức hút lớn và tuổi thọ sử dụng cao. Van hơi nhập khẩu của hãng BURKER của Đức. Đây là hai bộ phận quan trọng nhất của máy tạo khí nitơ. Đặc điểm của máy tạo khí Nitơ
Máy tạo khí Nitơ Yes- Sir Đài Loan
Máy tạo khí Nitơ Yes- Sir Đài Loan
: Nguyễn Huyền
: 0369954701
: Hà Nội
: 04/11/2019
: 05/09/2019 : 38
Print