Máy sấy khí Lode Star- thiết bị công nghiệp Bảo Tín
Nội dung
Để chọn máy sấy khí nén phù hợp với công suất máy nén khí, Quý khách hàng căn cứ vào lưu lượng của máy sấy khí. Chọn lưu lượng xử lý của máy sấy khí tương thích với lưu lượng của máy nén khí.
Hoặc đơn giản, nhìn vào bảng thông số của máy sấy khí, ta có thể chọn như sau:
- Máy sấy khí 05HA tương thích với máy nén khí 5HP- 3,7kw
- Máy sấy khí 10HA tương thích với máy nén khí 10HP- 7,5kw
- Máy sấy khí 15HA tương thích với máy nén khí 15HP- 11kw
- Máy sấy khí 20HA tương thích với máy nén khí 20HP- 15kw
- Máy sấy khí 30HA tương thích với máy nén khí 30HP- 22kw
Máy sấy khí Lode Star- thiết bị công nghiệp Bảo Tín
Máy sấy khí Lode Star- thiết bị công nghiệp Bảo Tín
: Nguyễn Huyền
: 0369954701
: Hà Nội
: 04/11/2019
: 05/09/2019 : 33
Print