Cty HISAKA Việt Nam Chuyên cung cấp các bộ phận chuyển động cơ khí
Nội dung
1. Sản phẩm chuyển động tuyến tính.
2. Sản phẩm vòng bi.
3. Sản phẩm truyền động điện.
4. Sản phẩm cơ điện tử.
5. Sản phẩm quang học và khí nén.
Cty HISAKA Việt Nam Chuyên cung cấp các bộ phận chuyển động cơ khí
Cty HISAKA Việt Nam Chuyên cung cấp các bộ phận chuyển động cơ khí
: Ms.Thương
: 0906833626
: Tp.Hồ Chí Minh
: 14/05/2019
: 15/03/2019 : 13
Print