Phân phối đất nền LK-BT Geleximco.
Nội dung
B21: DT 60m2. MT 4m, đường 13,5m, hướng ĐN.
B43: DT 66m2. MT 4m, đường 13,5m, hướng ĐN.
B33: DT 75m2. MT 5m, đường 13,5m, hướng ĐN.
B50: DT 85m2, MT 5m, đường 13,5m, hướng ĐN.
B6: DT 90m2. MT 7,6m, đường 13,5m, hướng ĐB. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: Ms Huệ: 0965217615.
Phân phối đất nền LK-BT Geleximco.
Phân phối đất nền LK-BT Geleximco.
: Ms. Huệ
: 0965217615
: Hà Nội
: 09/03/2019
: 08/01/2019 : 14
Print