Giải pháp phần mềm quản trị nhân sự tại các doanh nghiệp
Nội dung
VnResource HRM Pro là Giải pháp phần mềm quản lý nhân sự toàn diện, không đơn thuần là ứng dụng phần mềm để quản lý nhân sự, chấm công, tính lương, xử lý các vấn đề về bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân… mà giải pháp còn hỗ trợ chức năng phân tích hoạch định và xây dựng nguồn lực, quản trị chi phí nhân sự, xây dựng chính sách đãi ngộ... Hệ thống cổng thông tin nhân viên tạo ra môi trường cộng tác chặt chẽ và chuyên nghiệp giữa toàn nhân viên với các cấp lãnh đạo và bộ phận nhận sự. http://vnresource.vn/giai-phap/phan-mem-quan-ly-nhan-su
Giải pháp phần mềm quản trị nhân sự tại các doanh nghiệp
Giải pháp phần mềm quản trị nhân sự tại các doanh nghiệp
: VnR Marketing
: 2873000044
: Tp.Hồ Chí Minh
: 02/11/2018
: 03/09/2018 : 33
Print