Sản phẩm
phân tích, thử nghiệm
phân tích, thử nghiệm
phân tích, thử nghiệm
Nguồn gốc sản phẩm:
Đơn hàng nhỏ nhất:
Hình thức thanh toán:
Đơn giá: 0
Bảo hành:
Thời gian giao hàng: 0
Chiết khấu:
: 02/12/2008 : 3773
Print
Công ty Cổ phần Giám định Nông Sản - Công Nghiệp - Hàng Hải Việt Nhân. Email: aimcontrol@vnn.vn; aimcontrol@hotmail.com. Chuyên Cấp giấy Chứng nhận Giám định, Thẩm định hàng hóa xuất nhập khẩu và hàng hải Giám định và kiểm soát chất lượng hàng, số lượng hàng trong quá trình sản xuất, trước khi xếp hàng, cho hợp đồng mua bán. Giám định trước khi xếp hàng Phân tích mẫu theo tiêu chuẩn TCVN & INTERNATIONAL Giám định và đánh giá năng lực nhà máy sản xuất tư vấn kỹ thuật và kiểm soát, giám định quá trình chết tạo Lặn, quay camera và làm công tác ngầm dưới nước Giám định hàng hải, dàn khoan Giám định nông sản thực phẩm Giám định công nghiệp

OUR COMPANMY CONTACT ADDRESS:
Tel: 848-3832-7204
Fax: 848-3832-8393
Cel: 84903615612
Skype: aimcontrol
E-mail:aimcontrol@vnn.vn; aimcontrol@hotmail.com
Add: 45, Street 03, Ward 04, District 03, Ho Chi Minh, Vietnam.
http://www.aimcontrolgroup.com
http://www.giamdinh.org
http://www.inspectionvietnam.com
http://www.vietnamexpediting.com


Liên hệ với công ty
Họ và tên
Email
Điện thoại
Địa chỉ
Nội dung
Giới hạn 400 ký tự