Sản phẩm
MF/HF Radiotelephone FS-5000/8000
MF/HF Radiotelephone FS-5000/8000
MF/HF Radiotelephone FS-5000/8000
Nguồn gốc sản phẩm:
Đơn hàng nhỏ nhất:
Hình thức thanh toán:
Đơn giá: 0
Bảo hành:
Thời gian giao hàng: 0
Chiết khấu:
: 26/10/2008 : 2920
Print
MF/HF Radiotelephone FS-5000 (400W)

FS-5000 có công suất phát tới 400W. FS-8000 có công cao hơn, tới 800W.


Liên hệ với công ty
Họ và tên
Email
Điện thoại
Địa chỉ
Nội dung
Giới hạn 400 ký tự