Sản phẩm
Inmarsat-C Felcom 15 With SSAS
Inmarsat-C Felcom 15 With SSAS
Inmarsat-C Felcom 15 With SSAS
Nguồn gốc sản phẩm:
Đơn hàng nhỏ nhất:
Hình thức thanh toán:
Đơn giá: 0
Bảo hành:
Thời gian giao hàng: 0
Chiết khấu:
: 26/10/2008 : 3001
Print
Inmarsat-C Felcom 15 With SSAS

Antenna Unit ( IC-115)
Terminal Communication Unit (IC-215).
Distress Alert and Received Call Unit ( IC-305).
Alarm Unit (IC-306).
Junction Box (IC-315).
Standard Installation Materials with 30m Antenna Cable.
SSAS Alert Set with Installation Material ( IC-307).
GPS Board Kit (OP16-24).
Printer Unit (PP-510).


Liên hệ với công ty
Họ và tên
Email
Điện thoại
Địa chỉ
Nội dung
Giới hạn 400 ký tự