Sản phẩm
Gói tổng đài Panasonic KX-TEB308
Gói tổng đài Panasonic KX-TEB308
Gói tổng đài Panasonic KX-TEB308
Nguồn gốc sản phẩm:
Đơn hàng nhỏ nhất:
Hình thức thanh toán:
Đơn giá: 0
Bảo hành:
Thời gian giao hàng: 0
Chiết khấu:
: 12/09/2008 : 3269
Print
Gói tổng đài Panasonic KX-TEB308, 3 trung kế, 8 thuê bao:

Có sẵn DISA hướng dẫn truy cập trực tiếp - Các loại card mở rộng - Không có chức năng mở rộng thuê bao - ...

Bảo hành: 15 Tháng Tại hãng
Khuyến mại: Miễn phí 100% phí lập trình với các loại tổng đài PANASONIC TES824Liên hệ với công ty
Họ và tên
Email
Điện thoại
Địa chỉ
Nội dung
Giới hạn 400 ký tự