Sản phẩm
Van điện từ Nordson 1056119
Van điện từ Nordson 1056119
Van điện từ Nordson 1056119
Nguồn gốc sản phẩm: Việt Nam
Đơn hàng nhỏ nhất:
Hình thức thanh toán: TM CK
Đơn giá: 999000
Bảo hành: 12 tháng
Thời gian giao hàng: 2
Chiết khấu:
: 10/09/2021 : 570
Print
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ An Trọng Tín, cung cấp sản phẩm hiệu Nordson tại Việt Nam
LiênHệ: Nhân 0938984234
Email: Nhan@antrongtin.com
Bo mạch điều khiển máy gia nhiệt keo bao gói cuộn
Nordson drive PCB, Model: 47-0015-065V
Bo mạch hiển thị và điều khiển máy gia nhiệt keo
Model: 47-0015-0684 RevD, E169497
Bo mạch điều khiển máy gia nhiệt bao gói cuộn
1091237A01/ BA11D04856, sử dụng cho máy gia nhiệt keo MESA 6, 2 H/G 1079897
Máy gia nhiệt keo bao gói Ram
Problue7 1022233A
Ống gia nhiệt keo bao gói cuộn
MATL 274796D, 16FT, 240V,435W, 10.3MPa
Ống gia nhiệt keo bao gói cuộn
MATL 274795D, 12FT, 240V, 376W, 10.3MPa
Ống gia nhiệt keo bao gói Ram
MATL 107310D, 12FT, 240V, 376W, 10.3MPa
Ống gia nhiệt keo bao gói ram
MATL 274794D, 10FT, 240V, 312W, 10.3MPa
Van nordson 1056119, van nordson1055481
Van nordson1056273 Van nordson 1056120
Van nordson 1056121 Van nordson 1069208
Van nordson 1069207 Van nordson 1069206
Van nordson 1069251, van nordson 1069252
Van nordson1069253 Van nordson1069253
Van nordson 1069254 Van nordson 1069255
Van nordson 1053894 Van nordson 1069256
Van nordson 1055480 Van nordson1069250
Van nordson 1069209 Van nordson 1069258
Van nordson 1069257 Nordsonvietnam: 8503591
Nordsonvietnam1015820 Nordsonvietnam322008
Nordsonvietnam 7007025 Nordsonvietnam 7018233
Nordsonvietnam 7021610 Nordsonvietnam 940274
Nordsonvietnam 7007021 Nordsonvietnam 132360
Nordsonvietnam 7023457 Nordsonvietnam 1069787
Nordsonvietnam 7014757 Nordsonvietnam 322216
Nordsonvietnam: 8503591 Nordsonvietnam 1015820
Nordsonvietnam 322012 Nordsonvietnam 322216
Nordsonvietnam 1011032 Nordsonvietnam 1017721
Nordsonvietnam 1007231 Nordsonvietnam 1028305
Nordsonvietnam 1007373 Nordsonvietnam 7302228
Nordsonvietnam 1011016 Nordsonvietnam 322018
Nordsonvietnam 238528 Nordsonvietnam 7012338
Nordsonvietnam 1052925 Nordsonvietnam 322418
Nordsonvietnam 237212 Nordsonvietnam 237214
Nordsonvietnam 1052925 Nordsonvietnam 7302228
Nordsonvietnam 322010 Nordsonvietnam 322110
Nordsonvietnam 322112 Nordsonvietnam 322428
Nordsonvietnam 322212 Nordsonvietnam 322312
Nordsonvietnam 322412 Nordsonvietnam 322424
Nordsonvietnam 322014 NordsonVietnam 322414
Nordsonvietnam 322114 Nordsonvietnam 322214
Nordsonvietnam 322314 Nordsonvietnam 322414
Nordsonvietnam 322016 Nordsonvietnam 322116
Nordsonvietnam 322216 Nordsonvietnam 322316
Nordsonvietnam 3 22416 Nordsonvietnam 1015928
Nordsonvietnam 322118 Nordsonvietnam 322218
Nordsonvietnam 322318 Nordsonvietnam 322418
Nordsonvietnam 322020 Nordsonvietnam 322120
Nordsonvietnam 322220 Nordsonvietnam 322320
Nordsonvietnam 322421 Nordsonvietnam 322024
Nordsonvietnam 322124 Nordsonvietnam 322224
Nordsonvietnam 322324 Nordsonvietnam 1011008
Nordsonvietnam 1011010 Nordsonvietnam 1015912
Nordsonvietnam 1011012 Nordsonvietnam 1015812
Nordsonvietnam 1011014 Nordsonvietnam 1015814
Nordsonvietnam 1015914 Nordsonvietnam 1015916
Nordsonvietnam 1015816 Nordsonvietnam 1015924
Nordsonvietnam 1011018 Nordsonvietnam 1015818
Nordsonvietnam 1015820 Nordsonvietnam 1027389
Nordsonvietnam 1011024 Nordsonvietnam 1015824
Nordsonvietnam 1011028 Nordsonvietnam 1015828
Nordsonvietnam 1011032 Nordsonvietnam 1015918
Nordsonvietnam 1011040 Nordsonvietnam 1015920
Nordsonvietnam 1027389 Nordsonvietnam 1027389
Nordsonvietnam 1011020
Súngphunkeonordson 1052925 Súngphunkeonordson 1052929
Súngphunkeonordson 1054591 Súngphunkeonordson 1052928
Súngphunkeonordson 1052931 Súngphunkeonordson 1052932
Súngphunkeonordson 1052936 Súngphunkeonordson 1056128

#bo mạch nordson, ốngkeo nordson, đầuphun keo nordson, súng keo nordson, van nordsonLiên hệ với công ty
Họ và tên
Email
Điện thoại
Địa chỉ
Nội dung
Giới hạn 400 ký tự