Sản phẩm
Ống keo nordson 274795D
Ống keo nordson 274795D
Ống keo nordson 274795D
Nguồn gốc sản phẩm: Mỹ
Đơn hàng nhỏ nhất:
Hình thức thanh toán: TM, CK
Đơn giá: 999000
Bảo hành: 12 tháng
Thời gian giao hàng: 4
Chiết khấu:
: 12/08/2021 : 565
Print
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ An Trọng Tín, cung cấp sản phẩm hiệu Nordson tại Việt Nam
Liên Hệ: Nhân 0938984234
Email: Nhan@antrongtin.com
Bo mạch điều khiển máy gia nhiệt keo bao gói cuộn
Nordson drive PCB, Model: 47-0015-065V
Bo mạch hiển thị và điều khiển máy gia nhiệt keo
Model: 47-0015-0684 RevD, E169497
Bo mạch điều khiển máy gia nhiệt bao gói cuộn
1091237A01/ BA11D04856, sử dụng cho máy gia nhiệt keo MESA 6, 2 H/G 1079897
Máy gia nhiệt keo bao gói Ram
Problue7 1022233A
Ống gia nhiệt keo bao gói cuộn
MATL 274796D, 16FT, 240V,435W, 10.3MPa
Ống gia nhiệt keo bao gói cuộn
MATL 274795D, 12FT, 240V, 376W, 10.3MPa
Ống gia nhiệt keo bao gói Ram
MATL 107310D, 12FT, 240V, 376W, 10.3MPa
Ống gia nhiệt keo bao gói ram
MATL 274794D, 10FT, 240V, 312W, 10.3MPa
Van nordson 1056119, van nordson 1055481
Van nordson 1056273 Van nordson 1056120
Van nordson 1056121 Van nordson 1069208
Van nordson 1069207 Van nordson 1069206
Van nordson 1069251, van nordson 1069252
Van nordson 1069253 Van nordson 1069253
Van nordson 1069254 Van nordson 1069255
Van nordson 1053894 Van nordson 1069256
Van nordson 1055480 Van nordson 1069250
Van nordson 1069209 Van nordson 1069258
Van nordson 1069257 Nordson vietnam: 8503591
Nordson vietnam 1015820 Nordson vietnam 322008
Nordson vietnam 7007025 Nordson vietnam 7018233
Nordson vietnam 7021610 Nordson vietnam 940274
Nordson vietnam 7007021 Nordson vietnam 132360
Nordson vietnam 7023457 Nordson vietnam 1069787
Nordson vietnam 7014757 Nordson vietnam 322216
Nordson vietnam: 8503591 Nordson vietnam 1015820
Nordson vietnam 322012 Nordson vietnam 322216
Nordson vietnam 1011032 Nordson vietnam 1017721
Nordson vietnam 1007231 Nordson vietnam 1028305
Nordson vietnam 1007373 Nordson vietnam 7302228
Nordson vietnam 1011016 Nordson vietnam 322018
Nordson vietnam 238528 Nordson vietnam 7012338
Nordson vietnam 1052925 Nordson vietnam 322418
Nordson vietnam 237212 Nordson vietnam 237214
Nordson vietnam 1052925 Nordson vietnam 7302228
Nordson vietnam 322010 Nordson vietnam 322110
Nordson vietnam 322112 Nordson vietnam 322428
Nordson vietnam 322212 Nordson vietnam 322312
Nordson vietnam 322412 Nordson vietnam 322424
Nordson vietnam 322014 Nordson Vietnam 322414
Nordson vietnam 322114 Nordson vietnam 322214
Nordson vietnam 322314 Nordson vietnam 322414
Nordson vietnam 322016 Nordson vietnam 322116
Nordson vietnam 322216 Nordson vietnam 322316
Nordson vietnam 322416 Nordson vietnam 1015928
Nordson vietnam 322118 Nordson vietnam 322218
Nordson vietnam 322318 Nordson vietnam 322418
Nordson vietnam 322020 Nordson vietnam 322120
Nordson vietnam 322220 Nordson vietnam 322320
Nordson vietnam 322421 Nordson vietnam 322024
Nordson vietnam 322124 Nordson vietnam 322224
Nordson vietnam 322324 Nordson vietnam 1011008
Nordson vietnam 1011010 Nordson vietnam 1015912
Nordson vietnam 1011012 Nordson vietnam 1015812
Nordson vietnam 1011014 Nordson vietnam 1015814
Nordson vietnam 1015914 Nordson vietnam 1015916
Nordson vietnam 1015816 Nordson vietnam 1015924
Nordson vietnam 1011018 Nordson vietnam 1015818
Nordson vietnam 1015820 Nordson vietnam 1027389
Nordson vietnam 1011024 Nordson vietnam 1015824
Nordson vietnam 1011028 Nordson vietnam 1015828
Nordson vietnam 1011032 Nordson vietnam 1015918
Nordson vietnam 1011040 Nordson vietnam 1015920
Nordson vietnam 1027389 Nordson vietnam 1027389
Nordson vietnam 1011020
Súng phun keo nordson 1052925 Súng phun keo nordson 1052929
Súng phun keo nordson 1054591 Súng phun keo nordson 1052928
Súng phun keo nordson 1052931 Súng phun keo nordson 1052932
Súng phun keo nordson 1052936 Súng phun keo nordson 1056128

#bo mạch nordson, ống keo nordson, đầu phun keo nordson, súng keo nordson, van nordsonLiên hệ với công ty
Họ và tên
Email
Điện thoại
Địa chỉ
Nội dung
Giới hạn 400 ký tự