Sản phẩm
Bơm làm mát Aryung ACP-250F
Bơm làm mát Aryung ACP-250F
Bơm làm mát Aryung ACP-250F
Nguồn gốc sản phẩm: hàn quốc
Đơn hàng nhỏ nhất:
Hình thức thanh toán: TM CK
Đơn giá: 999000
Bảo hành: 12 tháng
Thời gian giao hàng: 2
Chiết khấu:
: 19/03/2021 : 50
Print
Model:
ACP-60F
ACRK 2-90/9
ACP-100FACRK 2-110/11
ACP-180FACRK 2-130/13
ACP-250F
ACRK 2-150/15
ACP-400FACRK 2-180/18
ACP-180HF 18ACRK 2-220/22
ACP-180HF 25
ACRK 2-260/26
ACP-250HF 18ACRK 4-20/2
ACP-250HF 25ACRK 4-30/3
ACP-400HF 18ACRK 4-40/4
ACP-400HF 28ACRK 4-50/5
ACP-600HF 18ACRK 4-60/6
ACP-600HF 28ACRK 4-70/7
ACP-750HF 19ACRK 4-80/8
ACP-750HF 25ACRK 4-100/10
ACP-900HF 19ACRK 4-120/12
ACP-900HF 25ACRK 4-140/14
ACP-1100HF 19ACRK 4-160/16
ACP-1100HF 25ACRK 4-190/19
ACP-100FS 120ACRK 4-220/22
ACP-400FS 250ACRK 8-20/1


Liên hệ với công ty
Họ và tên
Email
Điện thoại
Địa chỉ
Nội dung
Giới hạn 400 ký tự