Sản phẩm
Chỉnh lưu semikron SKM100
Chỉnh lưu semikron SKM100
Chỉnh lưu semikron SKM100
Nguồn gốc sản phẩm: Đức
Đơn hàng nhỏ nhất:
Hình thức thanh toán: TM CK
Đơn giá: 999000
Bảo hành: 12 tháng
Thời gian giao hàng: 2
Chiết khấu:
: 15/08/2020 : 105
Print
Semikron là một nhà sản xuất độc lập với điện bán dẫn thành phần. Công ty được thành lập bởi Tiến sĩ Friedrich Josef Martin tại Nuremberg vào năm 1951.
An Trọng Tín là một trong những nhà cung cấp máy móc thiết bị, phụ tùng công nghiệp, linh kiện, phụ kiện thay thế nhà xưởng, công nghiệp tại VN
Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp tại các nhà sản xuất uy tín hàng đầu thế giới về công nghiệp: USA,Germany, American, Italia, Hàn Quốc, France, India, Japan, Switzerland, Taiwan, Mexico, Pháp, Nga….
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất về Chỉnh lưu Semikron
Thông tin liên hệ: Mr.Nhân: 0938 984 234 (ZALO)
Email: nhan@antrongtin.com

IGBT SKM100GAL123D 1200 chỉnh lưu Semikron
IGBT SKM100GAL12T4 1200
IGBT SKM100GB063D 600
IGBT SKM100GB123D 1200
IGBT SKM100GB125DN
IGBT SKM100GB12T4 1200
IGBT SKM100GB12T4G 1200
IGBT SKM100GB12V 1200
IGBT SKM100GB173D 1700
IGBT SKM100GB176D 1700
IGBT SKM100GD063DL 600
IGBT SKM145GAL123D 1200
IGBT SKM145GAL176D 1700
IGBT SKM145GB066D 600
IGBT SKM145GB123D 1200
IGBT SKM145GB176D 1700
IGBT SKM150GAL12T4 1200
IGBT SKM150GAL12V 1200
IGBT SKM150GAR12T4 1200
IGBT SKM150GB123D 1200
IGBT SKM150GB12T4 1200
IGBT SKM150GB12T4G 1200
IGBT SKM150GB12V 1200
IGBT SKM150GB12VG 1200
IGBT SKM150GB173D
IGBT SKM150GM12T4G 1200
IGBT SKM195GAL126D 1200
IGBT SKM195GB066D 600
IGBT SKM195GB126D 1200
IGBT SKM200GAL123D 1200
IGBT SKM200GAL125D 1200
IGBT SKM200GAL126D 1200
IGBT SKM200GAL12E4 1200
IGBT SKM200GAL12T4 1200
IGBT SKM200GAL173D 1700
IGBT SKM200GAL176D 1700
IGBT SKM200GAR125D 1200
IGBT SKM200GAR12E4 1200
IGBT SKM200GAR173D 1700
IGBT SKM200GARL066 T 600.
IGBT SKM200GB063D 600
IGBT SKM200GB123D 1200
IGBT SKM200GB125D 1200
IGBT SKM200GB126D 1200
IGBT SKM200GB12E4 1200
IGBT SKM200GB12T4 1200
IGBT SKM200GB12V 1200
IGBT SKM200GB173D 1700
IGBT SKM200GB176D 1700
IGBT SKM200GM12T4 1200
IGBT SKM22GD123D 1200
IGBT SKM25GAH125D 1200
IGBT SKM25GD125D 1200
IGBT SKM300GA123D 1200
IGBT SKM300GA12E4 1200
IGBT SKM300GA12T4 1200
IGBT SKM300GA12V 1200
IGBT SKM300GAL063D 600
IGBT SKM300GAL123D 1200
IGBT SKM300GAL12E4 1200
IGBT SKM300GAL12T4 1200
IGBT SKM300GAR063D 600
IGBT SKM300GAR12E4 1200
IGBT SKM300GARL066 T 600
IGBT SKM300GB063D 600
IGBT SKM300GB066D 600
IGBT SKM300GB123D 1200
IGBT SKM300GB125D 1200
IGBT SKM300GB126D 1200 Semikron
IGBT SKM300GB12E4 1200
IGBT SKM300GB12T4 1200
IGBT SKM300GB12V 1200
IGBT SKM300GBD12T4 1200
IGBT SKM300GM12T4 1200
IGBT SKM400GA123D 1200
IGBT SKM400GA12E4 1200
IGBT SKM400GA12T4 1200
IGBT SKM400GA12V 1200
IGBT SKM400GA173D 1700
IGBT SKM400GAL125D 1200
IGBT SKM400GAL12E4 1200
IGBT SKM400GAL12T4 1200
IGBT SKM400GAL12V 1200
IGBT SKM400GAL176D 1700
IGBT SKM400GAR12E4 1200
IGBT SKM400GAR12T4 1200
IGBT SKM400GAR12V 1200
IGBT SKM400GAR176D 1700
IGBT SKM400GARL066T 600
IGBT SKM400GB066D 600
IGBT SKM400GB123D 1200
IGBT SKM400GB125D 1200
IGBT SKM400GB126D 1200
IGBT SKM400GB12E4 1200
IGBT SKM400GB12T4 1200
IGBT SKM400GB12V 1200
IGBT SKM400GB176D 1700
IGBT SKM400GM12T4 1200
IGBT SKM40GD123D 1200
IGBT SKM450GB12E4 1200
IGBT SKM500GA123D 1200
IGBT SKM50GAL123D 1200
IGBT SKM50GAL12T4 1200
IGBT SKM50GB063D 600
IGBT SKM50GB123D 1200
IGBT SKM50GB12T4 1200
IGBT SKM50GB12V 1200
IGBT SKM50GD125D 1200
IGBT SKM600GA12E4 1200
IGBT SKM600GA12T4 1200
IGBT SKM600GA12V 1200
IGBT SKM600GA176D 1700
IGBT SKM600GB066D 600
IGBT SKM600GB126D 1200
IGBT SKM75GAL063D 600
IGBT SKM75GAL123D 1200
IGBT SKM75GAR063D 600
IGBT SKM75GB063D 600
IGBT SKM75GB123D 1200
IGBT SKM75GB12T4 1200
IGBT SKM75GB12V 1200
IGBT SKM75GB173D 1700
IGBT SKM75GB176D 1700
IGBT SKM75GD123D 1200
IGBT SKM75GDL123D 1200
IGBT SKM800GA126D 1200
IGBT SKM800GA176D 1700
IGBT SKM900GA12E4 1200
IGBT SEMiX101GD066HDs 600
IGBT SEMiX101GD126HDs 1200
IGBT SEMiX101GD12E4s 1200
IGBT SEMiX101GD12Vs 1200
IGBT SEMiX151GAL12E4s 1200
IGBT SEMiX151GAL12Vs 1200
IGBT SEMiX151GAR12E4s 1200
IGBT SEMiX151GB12E4s 1200
IGBT SEMiX151GB12Vs 1200
IGBT SEMiX151GD066HDs 600
IGBT SEMiX151GD126HDs 1200
IGBT SEMiX151GD12E4s 1200
IGBT SEMiX151GD12Vs 1200
IGBT SEMiX201GD066HDs 600
IGBT SEMiX202GB066HDs 600
IGBT SEMiX202GB12E4s 1200
IGBT SEMiX202GB12Vs 1200
IGBT SEMiX223GB12Vs 1200
IGBT SEMiX223GD12E4c 1200
IGBT SEMiX223GD12Vc 1200
IGBT SEMiX251GD126HDs 1200
IGBT SEMiX252GB126HDs 1200
IGBT SEMiX252GB176HDs 1700
IGBT SEMiX302GAL12E4s 1200
IGBT SEMiX302GAR12E4s 1200
IGBT SEMiX302GB066HDs 600
IGBT SEMiX302GB126HDs 1200
IGBT SEMiX302GB12E4s 1200
IGBT SEMiX302GB12Vs 1200
IGBT SEMiX302GB176HDs 1700
IGBT SEMiX303GB12E4s 1200
IGBT SEMiX303GB12Vs 1200
IGBT SEMiX303GD12E4c 1200
IGBT SEMiX303GD12Vc 1200
IGBT SEMiX353GB126HDs 1200
IGBT SEMiX353GB176HDs 1700
IGBT SEMiX353GD126HDc 1200
IGBT SEMiX353GD176HDc 1700
IGBT SEMiX402GAL066HDs 600
IGBT SEMiX402GAR066HDs 600
IGBT SEMiX402GB066HDs 600
IGBT SEMiX404GB12E4s 1200
IGBT SEMiX404GB12Vs 1200
IGBT SEMiX452GAL126HDs 1200
IGBT SEMiX452GB126HDs 1200
IGBT SEMiX452GB176HDs 1700
IGBT SEMiX453GAL12E4s 1200
IGBT SEMiX453GAR12E4s 1200
IGBT SEMiX453GB12E4s 1200
IGBT SEMiX453GB12Vs 1200
IGBT SEMiX453GB176HDs 1700
IGBT SEMiX453GD12E4c 1200
IGBT SEMiX453GD12Vc 1200
IGBT SEMiX453GD176HDc 1700
IGBT SEMiX503GB126HDs 1200
IGBT SEMiX503GD126HDc 1200
IGBT SEMiX603GAL066HDs 600
IGBT SEMiX603GAR066HDs 600
IGBT SEMiX603GB066HDs 600
IGBT SEMiX603GB12Vs 1200
IGBT SEMiX604GAL12E4s 1200
IGBT SEMiX604GAR12E4s 1200
IGBT SEMiX604GB126HDs 1200
IGBT SEMiX604GB12E4s 1200
IGBT SEMiX604GB12Vs 1200
IGBT SEMiX604GB176HDs 1700
IGBT SEMiX653GAL176HDs 1700
IGBT SEMiX653GAR176HDs 1700
IGBT SEMiX653GB176HDs 1700
IGBT SEMiX653GD176HDc 1700
IGBT SEMiX703GAL126HDs 1200
IGBT SEMiX703GAR126HDs 1200


Liên hệ với công ty
Họ và tên
Email
Điện thoại
Địa chỉ
Nội dung
Giới hạn 400 ký tự