Sản phẩm
Quản Lý Dự Án Xây Dựng
Quản Lý Dự Án Xây Dựng
Quản Lý Dự Án Xây Dựng
Nguồn gốc sản phẩm: Quản Lý Dự Án Xây Dựng
Đơn hàng nhỏ nhất:
Hình thức thanh toán: Quản Lý Dự Án Xây Dựng
Đơn giá: 0
Bảo hành: Quản Lý Dự Án Xây Dựng
Thời gian giao hàng: 0
Chiết khấu: Quản Lý Dự Án Xây Dựng
: 01/07/2019 : 192
Print
Ban quản lý dự án hoặc tư vấn quản lý dự án là bộ phận đại diện chủ đầu tư để tổ chức thực hiện toàn bộ dự án đầu tư xây dựng từ khâu khảo sát, quy hoạch, đền bù giải tỏa, lập dự án đến tư vấn thiết kế, xin phép xây dựng, tổ chức đấu thầu, tư vấn giám sát và nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Đơn vị quản lý dự án không những điều phối, kiểm soát tiến độ của các đơn vị kỹ thuật chuyên môn mà còn phải đại diện chủ đầu tư làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình triển khai dự án. Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư thì công tác đền bù giải tỏa và trình duyệt các giấy phép xây dựng là các công tác đòi hỏi người quản lý dự án phải có nhiều kinh nghiệm, ứng xử khéo léo, có kỹ năng thương thượng, am tường các quy trình làm việc của các cơ quan ban ngành. Tuy nhiên, đây luôn là công tác khó kiểm soát tiến độ nhất, nhất là trong môi trường kinh doanh hiện nay của Việt Nam.

http://www.songnam.net/Dich-vu-va-Du-an/Quan-ly-du-an/49

Sản phẩm doanh nghiệp mới cập nhật
Liên hệ với công ty
Họ và tên
Email
Điện thoại
Địa chỉ
Nội dung
Giới hạn 400 ký tự