Sản phẩm
Phân tích nghiệp vụ cơ bản 3.0
Phân tích nghiệp vụ cơ bản 3.0
Phân tích nghiệp vụ cơ bản 3.0
Nguồn gốc sản phẩm: Phân tích nghiệp vụ cơ bản 3.0
Đơn hàng nhỏ nhất:
Hình thức thanh toán: Phân tích nghiệp vụ cơ bản 3.0
Đơn giá: 0
Bảo hành: Phân tích nghiệp vụ cơ bản 3.0
Thời gian giao hàng: 0
Chiết khấu: Phân tích nghiệp vụ cơ bản 3.0
: 16/08/2018 : 361
Print
Nếu bạn muốn thử sức mình trong lĩnh vực phân tích nghiệp vụ phần mềm, khóa học này của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu về nghề phân tích nghiệp vụ phần mềm cũng như cách thức để trở thành chuyên gia phân tích nghiệp vụ phần mềm. Có cơ hội tiếp cận với chương trình học chuẩn quốc tế do Học viện International Institute of Business Analysis (IIBA®) công nhận khi BAC trở thành nhà cung cấp dịch vụ giáo dục của Endorsed Education Provider (EEPTM):

Những điều bạn có thể đạt được sau khóa học:
Nâng cao kiến thức về phân tích nghiệp vụ phần mềm.
Trở thành một chuyên viên phân tích nghiệp vụ phần mềm.
Có được định hướng rõ ràng về việc phát triển nghề nghiệp của chính mình.
Có được một nền tảng kiến thức vững chắc về phân tích nghiệp vụ phần mềm.
Xác định điểm đòn bẩy của bạn và những kinh nghiệm về phân tích nghiệp vụ phần mềm.
Xây dựng cho bạn những kỹ năng cốt lõi của một chuyên viên phân tích nghiệp vụ phần mềm.
Bắt tay thực hiện một dự án thực tế như một chuyên viên phân tích kinh doanh chuyên nghiệp.
Đạt được 36 giờ PD (Professional Development).

Sản phẩm doanh nghiệp mới cập nhật
Liên hệ với công ty
Họ và tên
Email
Điện thoại
Địa chỉ
Nội dung
Giới hạn 400 ký tự