Sản phẩm
barrie
barrie
barrie
Nguồn gốc sản phẩm:
Đơn hàng nhỏ nhất:
Hình thức thanh toán:
Đơn giá: 0
Bảo hành:
Thời gian giao hàng: 0
Chiết khấu:
: 29/11/2010 : 2912
Print
Barrier
Cấp độ bảo vệ: IP54
Công suất mô tơ (W): 300
Nhiệt độ môi trường (0C): -20 ÷ +55
Chế độ làm việc (%): Tần suất cao
Độ mở thông qua(m): 1 ÷ 12


Liên hệ với công ty
Họ và tên
Email
Điện thoại
Địa chỉ
Nội dung
Giới hạn 400 ký tự