Sản phẩm
Máy phát điện Dynamo
Máy phát điện Dynamo
Máy phát điện Dynamo
Nguồn gốc sản phẩm:
Đơn hàng nhỏ nhất:
Hình thức thanh toán:
Đơn giá: 0
Bảo hành:
Thời gian giao hàng: 0
Chiết khấu:
: 16/07/2009 : 5080
Print
No. Engine Volt Ampere Pulley / OD Ear Clocking Plug Clocking Fan Type Pulley Distance Mounting Feet
104-065 Isuzu 24 40 2B/16mm 1:00 12:00 CW 425 70


Liên hệ với công ty
Họ và tên
Email
Điện thoại
Địa chỉ
Nội dung
Giới hạn 400 ký tự