NhàHàng-Bar  »  Nha Trang
Xem danh mục các nghành nghề khác(4845)
Đèn lồng đỏ Restaurant
Tên công ty : Đèn lồng đỏ Restaurant
Địa chỉ : 137 Hoang Van Thu, Nha Trang, Viet Nam
Điện thoại : 84-058-815 006
Email : Denlongdo@hotmail.com
Website : denlongdont.ifrance.com
Giới thiệu :
Breakfast, Lunch, Diner. Live seafood, nice view, available price and good service.