GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ HÓA CHẤT BIOTECH-GRADE, HPLC-GRADE

GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ HÓA CHẤT BIOTECH-GRADE, HPLC-GRADE

Thông thường các hãng hóa chất sẽ đưa ra gợi ý khi chúng ta chọn lựa sản phẩm trên website bằng các thuật ngữ như biotech-grade, hplc-grade, DNA-grade, ACS Reagent grade, USP, FCC, NF, EP, Ph. Eur, Reagentplus, Technical. Chắc hắn trong số chúng ta sẽ từng thắc mắc chuẩn USP là gì? biotech grade là gì? Reagent grade là gì? Ph. Eur là gì?... Dưới đây là một số giải thích cho các thuật ngữ phổ biến.

Các hãng hóa chất thông thường sẽ đưa ra gợi ý. Tuy nhiên, rõ rang nhất là gợi ý từ tập đoàn hóa chất Sigma-Aldrich. Thông thường nhãn hóa chất có ghi là technical grade hoặc laboratory grade là độ tinh khiết thấp nhất. Nếu trên nhãn của Sigma-Aldrich có ghi technical grade đồng Nghĩa với hóa chất có độ tinh khiết ≤ 90%, có thể thay đổi về màu sắc và tình trạng vật lý. Về ACS Reagent Grade, nếu trên nhãn có xuất hiện thì hóa chất đó đạt tiêu chuẩn ACS( American Chemical Society). Giải thích thêm về ACS là chuẩn mà được Mỹ công nhận về hóa chất. Được bắt nguồn từ 1876, tại đại học New York. ACS hiện tại có hơn 160,000 thành viên với các mức độ học thuật khác nhau và các lĩnh vực hóa học khác nhau. ACS là cộng đồng về khoa học lớn nhất thế giới, dẫn đầu về các thông tin học thuật. ReagentPlus được hiểu là độ tinh khiết Hóa chất được ghi nhãn Analytical Grade được xem là tinh khiết. HPLC grade được dùng trong các ứng dụng chạy sắc ký. Chuẩn USP( United States Pharmacopeia) hoặc USP reference là chất chuẩn được sử dụng trong ngành dược phẩm hoặc trong các ngành công nghiệp sản xuất giúp định danh, độ mạnh, chất lượng độ tinh khiết của thuốc( thuốc, sinh phẩm, tá dược), thực phẩm chức năng và thành phần thức ăn. Ph. Eur( Pharmacopeia Europaea) Dược điển Châu Âu là dược điển dùng để cung cấp các tiêu chuẩn về chất lượng thuốc và các chất sử dụng sản xuất thuốc khắp Châu Âu. Chất chuẩn dược điển Châu Âu được dùng cho người và động vật. Anhydrous Grade được dùng lý tưởng trong tổng hợp chất hữu cơ, organometallics, tổng hợp oligonucleotide, hóa học, và các ứng dụng khác mà có hàm lượng nước thấp. Hàm lượng nước dao động từ 10-30 ppm và không cần phải sấy thêm trong phòng thí nghiệm nữa. Biotech-grade, dòng dung môi Biotech có đặc tính là hàm lượng nước thấp, dư lượng thấp và các phổ UV sạch. Biotech grade được xem là tinh khiết và dùng trong tổng hợp peptide, oligonucleotide, giải trình tự protein và điện di. CHROMASOLV® grade được thiết kế để sử dụng với máy HPLC và các ứng dụng tổng hợp hữu cơ. Dung môi CHROMASOLV được cất và lọc với kích thước micro, trãi qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt Thông tin liên hệ: hotline: 0945677929 Email:info@sbc-vietnam.com

: 26/11/2015 : 3328
Print