Nhằm vận động hàng trăm nghìn lao động tự do trong ngành du lịch tham gia vào mạng lưới an sinh xã hội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã thống nhất cách thức mở hệ thống đại lý thu và tuyên truyền, vận động các hướng dẫn viên tham gia bảo BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).
Vàng

Vàng
Bạc

Bạc
Nhôm

Nhôm
Đồng

Đồng
Platinum

Platinum