Products
SUKI01
SUKI01
SUKI01
Product source:
Most small orders:
Form of payment:
Price: 0
Warranty:
Delivery time: 0
Discounting:
: 02/06/2009 : 3655
Print
Cân tính giá điện tử
*Chính xác gấp 20 lần cân cơ
*Thuận tiện cho người sử dụng
*Tải trọng 30 kg
*Bước nhảy 5g
*Tự động tính giá thành
*2 màn hình hiển thị trước sau


Contact the company
Full name
Email
Phone
Address
Content
-{Giới hạn 400 ký tự}-